Thẻ: bảo hiểm nhà ở

BNC LAND – Công ty BĐS mua bảo hiểm rủi ro cho khách hàng.

Chia sẻ

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và đồng thời để tạo dựng sự uy tín cho doanh nghiệp, tránh sự mất mát khi các chủ đầu tư rơi vào các trường hợp không đủ khả năng xây dựng dự án. Bộ xây dựng đã kiến nghị đề xuất bắt buộc các dự án […]

Xem tiếp

19009287