19009287

Thẻ: bncdragon

BĐS công nghiệp: điểm sáng trên thị trường năm 2019

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng mang lại nhiều triển vọng cho thị trường BĐS công nghiệp. BĐS công nghiệp điểm sáng năm 2019. Đòn bẩy là du lịch và công nghiệp phát triển Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính năm 2018, […]

Xem tiếp