Bất động sản thời Covid-19: Giá tăng, dòng vốn giảm

Báo cáo vừa công bố của Bộ Xây dựng cho thấy giá bán nhà ở trên thị trường …